fbpx
Обадете се: +359 888 638 700

Формуляр за рекламация

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

Изтеглете във формат за принтиране.

Изтеглете във формат за онлайн попълване.

До: Травел Есънс ЕООД с ЕИК 205805956

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на – …………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение(заградете желаната опция):

  • Извършване на услугата в съответствие с договора
  • Отбив от цената
  • Възстановяване на заплатената сума

Прилагам следните документи (заградете желаната опция):

  • касова бележка или фактура;
  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Размер на претендираната сума: …………………………………………………………………

Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………

Подпис на потребителя (само при подаване на хартия): …………………………………………………………………

Дата: …………………………………